RADOSNYCH, BEZPIECZNYCH I AKTYWNYCH WAKACJI!
RADA RODZICÓW


Przewodnicząca:   Klaudia Chwiędacz

Zastępczyni przewodniczącej :   Izabela Makowski

Skarbnik :   Aldona Ficek

Sekretarz :   Aneta Klisz


Prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców; nr konta - 31 8437 0002 0030 0315 8134 0001 z dopiskiem - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Imielinie.
Kontakt: przewodniczacy.rady.imielin@wp.pl


RADA RODZICÓW jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

Rada rodziców, która jest organem szkoły, działa na podstawie przepisów dwóch ustaw:
 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) , która reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególności:
  • sposób powoływania rady rodziców,
  • kompetencje rady rodziców.
 2. Ustawy Karta Nauczyciela, która opisuje udział rodziców w dokonywaniu oceny nauczycieli.


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców zawarte są przede wszystkim w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty, ale także – w sprawach szczegółowych – w innych częściach tej ustawy oraz w Karcie Nauczyciela.

Uprawnienia

Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.

Rada rodziców ma prawo do:
 1. suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
 2. gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
 3. występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:


Obowiązki

Rada rodziców ma obowiązek: Członkowie rady rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium i Komisji Rewizyjnej, powinni dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, regulaminem pracy rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te dokumenty mogą skutecznie i sprawnie działać, a także uniknąć ewentualnych nieporozumień z władzami szkoły.

DOKUMENTY RADY RODZICÓW Głównym dokumentem rady rodziców jest jej regulamin. W ustawie o systemie oświaty określono, co powinien taki regulamin zawierać”.

Art. 53 ust. 4 Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt. 1–3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
Art. 54 ust. 8 […] Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Wszystkie decyzje rady powinny mieć formę uchwały, a na pewno te, których podjęcie wynika bezpośrednio z ustawowych kompetencji rady.

Właściwie skonstruowany regulamin winien regulować następujące kwestie:

ROK SZKOLNY 2016/2017KOMUNIKAT dot. szkolnych ubezpieczeń grupowych

W dniu 30 września 2016 zakończono zbieranie składek ubezpieczeniowych. Osoby które nie zdążyły dokonać wpłaty mają możliwość zakupienia ubezpieczenia w Biurze AMIGO w Tychach ul. Budowlanych 59 pok. 37 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) u Pana Marek Kostarz - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, lub on- line na stronie Bezpieczny.pl używając Kodu Opiekuna 20042.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zalecamy kontakt z Opiekunem Szkoły Panem Marek Kostarz tel. 501 032 622, mkostarz@bezpieczny.pl


Przypomnienie:
 1. Ubezpieczenia działa 24 godz. / dobę na całym Świecie
 2. Sport szkolny, poza szkolny – w tym również sport wyczynowy (zgodnie z warunkami ubezpieczenia: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gimnastyka artystyczna, taniec, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, hokej, jazda konna rekreacyjna, sporty walki, itp) w standardzie.
 3. Szpital po wypadku: wypłata ryczałtu już za jedną dobę pobytu
 4. Roszczenie można składać zaraz po zdarzeniu, a nie dopiero po zakończeniu leczenia czy rehabilitacji.

W Naszej Placówce funkcjonują dwie polisy. Zakres ochrony i rodzaje świadczeń są takie same. Różnica pomiędzy wariantami wynika z wysokości sum ubezpieczenia i wielkości kwotowych w ramach świadczeń.

Przyjęliśmy następującą zasadę zgłaszania wypadku (zdarzenia):
 1. Kontakt telefoniczny z Panem Marek Kostarz – zgłoszenie wypadku. Przesłanie zainteresowanemu (rodzicowi) emailowo lub wręczenie osobiste „Wniosku o wypłatę roszczenia odszkodowawczego” wraz otrzymanie pełnej informacją dot. dalszego postępowania.
 2. Pobranie z Sekretariatu „Zaświadczenia o uczestnictwie w ubezpieczeniu”
 3. Skompletowanie dokumentacji medycznej w sprawie.
 4. Wysłanie przez Rodzica dokumentów do Axa w Warszawie ul. Chłodna 51. Szczegóły u Opiekuna.
20 sierpnia 2017
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
123456
78910111213
141516171819dzisiaj
20
21222324252627
28293031
foto losowe
galeria uśmiechów
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

Imielin

Powiat Bieruńsko-Lędziński

Województwo Śląskie